Chức năng dịch được xây dựng của KU777 của KU777 đã bị hủy

Thông báo của công ty niêm yết đề cập đến ban giám đốc của công ty như sản xuất và hoạt động của công ty, tình trạng tài chính, kết quả kinh doanh và sáp nhập và mua lại có thể tiết lộ công khai lớn về giá cổ phiếu của công ty có thể có ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vì các công ty niêm yết có trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, tính chính xác, tính đầy đủ, kịp thời và công bằng của thông báo, vì các nỗ lực điều tiết được tăng lên, nói chung, nói chung không có sự sai lầm rõ ràng, sai lệch hoặc thiếu sót trong thông báo của các công ty được liệt kê. Thông báo không chính thức đề cập đến các tin tức chưa được tiết lộ theo các quy tắc công bố thông tin của công ty niêm y Theo luật pháp. Nó thậm chí còn trở thành một công cụ để các đại lý lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ và thao túng giá cổ phiếu. Do đó, các nhà đầu tư nên đọc và phân tích thông báo của các công ty niêm yết là nguồn thông tin chính của họ. Vì vậy, làm thế nào để các nhà đầu tư hiểu được thông báo của các công ty niêm yết? Đầu tiên, bước đầu tiên của “Phương pháp ba bước” đọc thông báo về thông báo. Các nhà đầu tư nên chú ý đến thông báo có thể có thông báo về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và kết quả hoạt động của công ty và có thể có tác động lớn hơn đến giá cổ phiếu. Chẳng hạn như đầu tư lớn, hợp tác, tổ chức lại tài sản, sáp nhập và mua lại, thông báo chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, tăng hiệu suất hoạt động, công ty chịu tổn thất lớn, giảm vốn của công ty, sáp nhập, tách, giải thể và ứng dụng phá sản, các vụ kiện lớn, giải pháp cổ tức, tình trạng cổ phiếu, tình trạng chứng khoán Thay đổi, vv, vv Các nhà đầu tư thường có phán quyết về nội dung của thông báo. Bước 2, Phân tích chi tiết của thông báo chi tiết. Các nhà đầu tư có thể phân tích chi tiết từ các khía cạnh sau: 1. Thông báo giải thích tình huống cụ thể của các vấn đề, nền tảng của vấn đề, v.v. Có một vấn đề tương tự trong một công ty niêm yết trước đây? 2. Sự tiến bộ của vấn đề này như thế nào? Đó là hoặc hoặc cố ý? Có bất kỳ điều kiện tiên đoán hoặc không chắc chắn nào khác trong thực thi không? 3. Làm thế nào tác động này đến công ty ảnh hưởng đến thời gian ảnh hưởng đến hiện tại hoặc tương lai? Nếu các vấn đề tương tự đã xảy ra trước khi các công ty niêm yết, nó đã xảy ra bao nhiêu tác động vào thời điểm đó? 4. Có cam kết và tác động đến tương lai không? Có bất kỳ biện pháp đảm bảo cho các cam kết? 5. Tin đồn nào được làm rõ, báo cáo nghiên cứu, báo cáo phương tiện truyền thông, vv? 6. Rủi ro của vấn đề này là gì? Bước thứ ba là hiểu đầy đủ các công ty niêm yết. Các nhà đầu tư có thể tham khảo các báo cáo hàng năm gần đây, báo cáo bán hàng năm và báo cáo hàng quý của các công ty niêm yết. Một mặt, chú ý đến thông tin như hiệu suất hoạt động, kế hoạch cổ tức, trailer hiệu suất của công ty niêm yết và cũng chú ý 3 câu hỏi: “Các quỹ đến từ đâu? Ai đang quản lý?” Thông tin chính mà các nhà đầu tư thông thường muốn biết và nghiên cứu thường tập trung vào các tài liệu kế toán và tài liệu kinh doanh, báo cáo của hội đồng quản trị và báo cáo tài chính thường tập trung vào báo cáo. Dữ liệu kế toán và dữ liệu kinh doanh Tóm tắt cung cấp dữ liệu và chỉ số tài chính cơ bản như thu nhập kinh doanh chính, lợi nhuận ròng, tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu và các hoạt động điều hành ròng trên mỗi cổ phiếu trong thời gian báo cáo của các công ty niêm yết. Hội đồng quản trị báo cáo rằng các điều kiện hoạt động của công ty, tình trạng tài chính, kế hoạch cổ tức, tình hình đầu tư, trailer hiệu suất trong giai đoạn báo cáo. Báo cáo tài chính bao gồm báo cáo kiểm toán, nợ tài sản, bảng lãi và lỗ và ba báo cáo kế toán chính trong các bảng dòng tiền. Đã bắt được những điểm này, các nhà đầu tư có thể có ấn tượng hoàn toàn và hiểu biết chung về tình hình cơ bản của các công ty niêm yết. 2. Tác động của việc đánh giá ảnh hưởng của thông tin thông báo. Các nhà đầu tư chung thường muốn có được thông tin thông báo để đánh giá trực tiếp xu hướng của giá cổ phiếu. Một cách tương đối đơn giản là xem mô tả về “ảnh hưởng đối với công ty” trong thông báo. Đây là sự hiểu biết “chính thức” của công ty về vấn đề này, nhưng một số thông báo chưa tiết lộ “tác động của vấn đề đối với công ty”, Các nhà đầu tư, các nhà đầu tư, các nhà đầu tư cần phải phân tích một cách có ý thức để các cơ hội thị trường mới hoặc rủi ro của các công ty có thể được tìm thấy từ manh mối. 1. Tác động tài chính và ảnh hưởng phi tài chính. Tác động tài chính là bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận có thể được thêm vào, bao nhiêu tài sản ròng có thể được tăng lên. Ảnh hưởng phi tài chính như thay thế kế toán, thay đổi quản lý, thay đổi trong các cổ đông lớn và chứng nhận công ty của công ty, v.v. Tác động phi tài chính là vô hình và thường bỏ qua các nhà đầu tư. 2. Ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn. Các nhà đầu tư không chỉ phải phân tích tác động ngắn hạn mà còn tính đến tác động lâu dài. Ví dụ, Công ty A bán 70%công ty con của một công ty con 200 triệu nhân dân tệ, và công ty con này là tài sản hoạt động chính của nó. Trong ngắn hạn, đó là một điều tốt để bán vốn chủ sở hữu để kiếm lợi nhuận. Không có điểm lợi nhuận mới, sau đó công ty tương đương với việc bán “con gà mái”, điều này có thể không phải là một điều tốt. Đối với một ví dụ khác, mua lại và sáp nhập là phương pháp mở rộng được sử dụng phổ biến nhất cho các công ty niêm yết. Một công ty thường mở rộng thị phần của các sản phẩm mới bằng cách mua lại hoặc vào các lĩnh vực kinh doanh khác. Một trong những đặc điểm của phương pháp tái tổ chức này là tình hình hiện tại của việc mua lại và sáp nhập và sáp nhập có tác động lớn hơn đến tình trạng sản xuất và vận hành hiện tại, và thời gian chạy dài hơn, do đó kết quả có thể chậm hơn. Thay thế tài sản là một cách tổ chức tổ chức phổ biến và hiệu quả nhanh chóng khác. Đó là trao đổi tài sản chất lượng cao bên ngoài với trao đổi tài sản “kém” của công ty. Thu nhập cũng có thể nhất quán. 3. Một tác động và nhiều hiệu ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *